Siedlecka Grupa Teatralna współpracowała w trakcie Festiwalu Sztuk Młodych
z rosyjską grupą teatralną CreAktiv, która przyjechała do Polski na zaproszenie
Towarzystwa Kultury Ziemi Wolsztyńskiej.

Współpraca z rosyjskimi artystami zaowocowała powstaniem
kilku etiud teatralnych, które były zaprezentowane 
w trakcie trwania VI Festiwalu Sztuk Młodych w Wolsztynie
9-14 sierpnia 2006r.

Przy pracy nad etiudami zaangażowana była również kilka osób
z wolsztyńskiej grupy artystycznej działającej przy Towarzystwie.

 

9 - 14 sierpnia 2006 9 - 14 sierpnia 2006 (1)
9 - 14 sierpnia 2006 (10) 9 - 14 sierpnia 2006 (11)
9 - 14 sierpnia 2006 (12) 9 - 14 sierpnia 2006 (2)
9 - 14 sierpnia 2006 (3) 9 - 14 sierpnia 2006 (4)
9 - 14 sierpnia 2006 (5) 9 - 14 sierpnia 2006 (6)
9 - 14 sierpnia 2006 (7) 9 - 14 sierpnia 2006 (8)
9 - 14 sierpnia 2006 (9)