Warsztaty

 


   „Dwa teatry” mają swój początek już w 2007 roku, kiedy to ujrzeliśmy starą fotografię przedstawiającą przedwojenne przedstawienie w Siedlcu. Zagłębiając się coraz bardziej w pozostawione przez przodków obrazy, porównywaliśmy je z obecną rzeczywistością: dawne uliczki, budynki z tymi dzisiejszymi, twarze naszych dziadków z naszymi
    Z nich narodził się pomysł o pokazaniu dwóch „teatrów” – tego, który pozostał jedynie na zdjęciach oraz tego dzisiejszego – obecnie w Siedlcu działa także teatralna grupa młodych zapaleńców „Paragraf (-2)”.
   Naszym zadaniem oprócz poznania przeszłości i pokazania swoich własnych przemyśleń, interpretacji, było też nauczenie się jak najwięcej umiejętności tworzenia. Oto cała synteza zawarta w tym historyczno – kulturalnym projekcie.
    W poznawaniu ruchu teatralnego, który rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku nie tylko w Siedlcu, bo i w całej Wielkopolsce, pomógł nam miejscowy badacz historii – p. Marian Śmiałek. Teatr utrwalony przez mistrzów stojących za obiektywem – to on zainspirował nas do tego, by pójść dwoma torami sztuki. Stworzyliśmy dwie grupy: fotograficzną i teatralną. Tę pierwszą prowadziła Dorota Kolesińska, zaś grupie drugiej pomagał Piotr Rogaliński. Większość uczestników projektu to uczniowie ZSPiG w Siedlcu. W czasie intensywnych zajęć we ferie zimowe od 16 do 19 lutego być może pierwszy raz zetknęli się ze sceną, fotografią artystyczną czy reporterską; mogli podpatrzeć profesjonalistów i uczyć się tym samym sposobów wyrażania siebie.

Owocem zebranych informacji oraz wielogodzinnej pracy młodych artystów był kończący warsztaty finisaż, na którym zaprezentowaliśmy wystawę zdjęć uczestników, pokaz archiwalnych fotografii oraz uroczystą etiudę teatralną początkujących aktorów. 
   Wszystkie nasze działania opierały się na historii ludzi, którzy już kiedyś tworzyli podobną sztukę w naszej miejscowości – my próbowaliśmy znaleźć most łączący te dwa światy. Mniej istotne stało się dla nas, jakie instytucje, ile, co tworzyły – największe znaczenie ma zjawisko, które wówczas wystąpiło – to jego ślady podziwiamy do dzisiaj. Podobnie teraz – nie rozgraniczamy się na grupy, szkoły, profesję, lecz tworzymy wszyscy razem jedno dzieło. Chcieliśmy odnaleźć i zrozumieć te uniwersalne cele, do których dążono i dąży się wspólnie.
   Czy na wsi też można działać kulturalnie? Po co się wychylać..? Dlaczego dawniej i dziś młodzi ludzie chcą się pokazywać innym, manifestować swoje uczucia, poglądy czy zdolności? Co jest ważne? Czego chcę?
   Ta płyta jest zbiorem prezentującym cały ten projekt: począwszy od naszego poszukiwania historii, po proces uczenia się i tworzenia, i wreszcie, owoc starań wszystkich, pokazania innym siebie.
  Realizacji podjęło się Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Siedlec. Projekt dofinansowano ze środków Programu Młodzi Menedżerowie Kultury organizowanego przez warszawskie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Dotacje dla Młodych Menedżerów pochodzą ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Partnerzy projektu to: Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu, grupa teatralna „Paragraf (-2)”, ZSPiG w Siedlcu.

 

 

Koordynatorka projektu
Alicja Brudło

 

Krzysztof Pacholak Krzysztof Pacholak (1)
Krzysztof Pacholak.jpg Krzysztof Pacholak (1).jpg
Krzysztof Pacholak (10) Krzysztof Pacholak (11)
Krzysztof Pacholak (10).jpg Krzysztof Pacholak (11).jpg
Krzysztof Pacholak (12) Krzysztof Pacholak (13)
Krzysztof Pacholak (12).jpg Krzysztof Pacholak (13).jpg
Krzysztof Pacholak (14) Krzysztof Pacholak (15)
Krzysztof Pacholak (14).jpg Krzysztof Pacholak (15).jpg
Krzysztof Pacholak (16) Krzysztof Pacholak (17)
Krzysztof Pacholak (16).jpg Krzysztof Pacholak (17).jpg
Krzysztof Pacholak (18) Krzysztof Pacholak (19)
Krzysztof Pacholak (18).jpg Krzysztof Pacholak (19).jpg
Krzysztof Pacholak (2) Krzysztof Pacholak (20)
Krzysztof Pacholak (2).jpg Krzysztof Pacholak (20).jpg
Krzysztof Pacholak (21) Krzysztof Pacholak (22)
Krzysztof Pacholak (21).jpg Krzysztof Pacholak (22).jpg
Krzysztof Pacholak (23) Krzysztof Pacholak (24)
Krzysztof Pacholak (23).jpg Krzysztof Pacholak (24).jpg
Krzysztof Pacholak (25) Krzysztof Pacholak (26)
Krzysztof Pacholak (25).jpg Krzysztof Pacholak (26).jpg
Krzysztof Pacholak (27) Krzysztof Pacholak (3)
Krzysztof Pacholak (27).jpg Krzysztof Pacholak (3).jpg
Krzysztof Pacholak (4) Krzysztof Pacholak (5)
Krzysztof Pacholak (4).jpg Krzysztof Pacholak (5).jpg
Krzysztof Pacholak (6) Krzysztof Pacholak (7)
Krzysztof Pacholak (6).jpg Krzysztof Pacholak (7).jpg
Krzysztof Pacholak (8) Krzysztof Pacholak (9)
Krzysztof Pacholak (8).jpg Krzysztof Pacholak (9).jpg